Мини-курсы подготовки к ВНО (ЗНО) – Биология

Перелік тем міні-курсу з біології:

 1. Неорганічні речовини.
 2. Неорганічні речовини: вода і мінеральні солі. Тести.
 3. Органічні речовини (вітаміни, гормони(нейро-; фітогормони)).
 4. Вуглеводи. Тести.
 5. Ліпіди. Тести.
 6. Білки. Тести.
 7. Нуклеїнові кислоти. Тести.
 8. Клітина. Цитологія. Клітинні мембрани. Ядро. Тести.
 9. Цитоплазма, її компоненти.
 10. Клітина як цілісна система.
 11. Життєвий цикл клітини.
 12. Обмін речовин та енергії.
 13. Віруси, вероїди, пріони.
 14. Тканини рослин.
 15. Тканини тваринного оргінізму.
 16. Організм як рівень організації живої природи.
 17. Класифікація форм розмноження.
 18. Нестатеве розмноження.
 19. Статеве розмноження.
 20. Онтогенез.
 21. Спадковість і мінливість організмів.
 22. Закономірності мінливості
 23. Селекція та біотехнологія.
 24. Генетичні основи селекції організмів.
 25. Екологічні умови існування організмів.
 26. Природні угруповання організмів. Екосистеми.
 27. Людина і біосфера
 28. Основи еволюційного вчення.
 29. Становлення еволюційних поглядів.
 30. Синтетична теорія еволюції.
 31. Мікроеволюція. Пристосованість. Макроеволюція. Докази еволюції. Закономірності.
 32. Історичний розвиток органічного світу.
 33. Молекулярні основи спадковості. Розв’язання задач.
 34. Молекулярні основи спадковості. Розв’язання задач.
 35. Моногібридне, ди-, полігібридне схрещування. Розв’язання задач.
 36. Групи крові, успадкування ознак, зчеплених зі статтю. Розв’язання задач.
 37. Розв’язання задач з екології
 38. Обмін речовин та енергії в клітині. Розв’язання задач.
 39. Фотосинтез. Задачі.
 40. Хемосинтез. Обмін речовин.
 41. Цитологічні основи безстатевого і статевого розмноження.
 42. Кишковопорожнинні Т-губки.
 43. Плоскі, Т-круглі, Т-кільчасті черви.
 44. Молюски, клас Павукоподібні, клас Ракоподібні, клас Комахи.
 45. Хордові:клас Головохордові, клас Хрящові, клас Кісткові риби.
 46. Земноводні: клас Плазуни, клас Птахи, клас Ссавці.
 47. Ц. Рослини: спорові рослини. В/Д Голонасінні.
 48. В/Д Покритонасінні. Клас Однодольні; клас Дводольні.
 49. Розв’язання задач.
 50. Узагальнення.