Мини-курсы подготовки к ВНО (ЗНО) – Английский

Перелік тем міні-курсу з англійської мови:

 1. Видо-часові форми дієслова в активному стані. Present Simple and Present Continuous tenses.
 2. Видо-часові форми дієслова в активному стані. Present Perfect and Present Perfect Continuous tenses.
 3. Видо-часові форми дієслова в активному cтані. Past Simple and Past Continuous tenses.
 4. Видо-часові форми дієслова в активному стані. Past Perfect and Past Perfect Continuous tenses.
 5. Видо-часові форми дієслова в активному cтані. Future Simple and Future Continuous tenses.
 6. Видо-часові форми дієслова в активному cтані. Future Perfect and Future Perfect Continuous tenses.
 7. Видо-часові форми дієслова в пасивному стані. (частина 1)
 8. Видо-часові форми дієслова в пасивному стані. (частина 2)
 9. Модальні дієслова (частина 1).
 10. Модальні дієслова (частина 2).
 11. Безособові форми дієслова та їх конструкції. Інфінітив (частина 1).
 12. Безособові форми дієслова та їх конструкції. Інфінітив (частина 2).
 13. Безособові форми дієслова та їх конструкції. Герундій (частина 1).
 14. Безособові форми дієслова та їх конструкції. Герундій (частина 2).
 15. Безособові форми дієслова та їх конструкції. Participle I, Participle II (частина 1).
 16. Безособові форми дієслова та їх конструкції. Participle I, Participle II (частина 2).
 17. Фразові дієслова з: get, be, look, keep, go, come, take, turn, call, break, give.
 18. Фразові дієслова з: give, put, make, clear, cut, fall, hold, let, hand.
 19. Умовні речення (0,1,2,3 типів)(частина 1)
 20. Умовні речення (0,1,2,3 типів)(частина 2)
 21. Вживання іменників у однині та множині.
 22. Використання іменників у ролі прикметників. Присвійний відмінок.
 23. Вживання означених та неозначених артиклів. Нульовий артикль.
 24. Вживання прикметників. Ступені порівняння прикметників.
 25. Види займенників. Вживання займенників.
 26. Вживання ступенів порівняння прислівників. Прислівники місця і часу.
 27. Кількісні та порядкові числівники.
 28. Види та вживання прийменників.
 29. Особливості вживання частки to. Вживання сполучників.
 30. Структура різних типів речень (прості, безособові, складні).
 31. Узгодження дієслівних часів у складнопідрядних реченнях.
 32. Повсякденне життя. Родинні стосунки. Характер людини.
 33. Режим дня. Здоровий спосіб життя. Дозвілля, відпочинок, хобі.
 34. Спорт в Україні та країні, мова якої вивчається.
 35. Дружба, любов. Стосунки з однолітками, в колективі. Вибір професії.
 36. Науково-технічний прогрес. Видатні діячі науки.
 37. Навколишнє середовище. Науково-технічний прогрес. Видатні діячі науки.
 38. Подорожі, екскурсії.
 39. Культура, мистецтво, література, кіно, телебачення.
 40. Дозвілля, відпочинок, хобі.
 41. Одяг.
 42. Харчування.
 43. Покупки.
 44. Плани на майбутнє. Вибір професії.
 45. Свята та традиції в Україні та країні, мова якої вивчається.
 46. Молодь та сучасний світ. Засоби масової інформації.
 47. Освіта, навчання, виховання. Шкільне життя.
 48. Обов’язки та права людини.
 49. Міжнародні організації, міжнародний рух.
 50. Іноземні мови у житті людини.