Мини-курсы подготовки к ВНО (ЗНО) – Химия

Перелік тем міні-курсу з хімії:

 1. Загальна хімія. Основні поняття та закони хімії.
 2. Рішення задач.
 3. Класи неорганічних сполук.
 4. Періодичний закон та періодична система хімічних елементів. Рішення задач.
 5. Будова атома.
 6. Хімічний зв’язок.
 7. Розчини. Теорія електролітичної дисоціації.
 8. Реакції іонного обміну, умови їх проходження, складання іонних рівнянь рівнянь іонного обміну.
 9. Гідроліз солей. Рішення задач.
 10. Рішення задач.
 11. Окисно-відновлювальні реакції. Електроліз.
 12. Класифікація та закономірності проходження хімічних реакцій.
 13. Рішення задач (частина 1).
 14. Рішення задач (частина 2).
 15. Неорганічна хімія. Гідроген та його сполуки. Галогени. Хлор та його найважливіші сполуки.
 16. Оксиген, Сульфур та їх сполуки.
 17. Рішення задач.
 18. Нітроген, Фосфор та їх сполуки.
 19. Карбон та Силіцій, їх сполуки.
 20. Луги та лужноземельні метали.
 21. Алюміній, Ферум та їх сполуки.
 22. Рішення задач.
 23. Органічна хімія. Теорія хімічної будови органічних сполук. Насичені вуглеводні.
 24. Ненасичені вуглеводні. Ароматичні вуглеводні. Періодичні джерела вуглеводнів та їх переробка (самостійне вивчення за блок-схемою).
 25. Насичені одноатомні спирти та багатоатомні спирти. Феноли.
 26. Рішення задач.
 27. Альдегіди, Карбонові кислоти, Естери. Жири (самостійне вивчення за блок-схемою).
 28. Вуглеводи.
 29. Нітровмісні органічні сполуки.
 30. Тести ЗНО.