Мини-курсы подготовки к ВНО (ЗНО) – История

Перелік тем міні-курсу з історії України:

 

 1. Стародавня історія України:
 • Кам’яний вік
 • Кочовики причорноморських степів
 • Античні міста-держави
 1. Утворення Київської Русі:
 • Східнослов’янські племінні союзи
 • Перші князі
 1. Київська Русь:
 • Розквіт Київської Русі
 • Феодальна роздробленість
 1. Соціально-економічний та культурний розвиток Київської Русі.
 2. Галицько-Волинське князівство:
 • Утворення князівства
 • Монгольська навала
 • Розквіт князівства
 • Культура галицько-волинської Русі
 1. Українські землі у середині XІv – середині XVI ст.:
 • Українські землі у складі Литви, Польщі, Угорщини, Молдавії
 • Кримське ханство
 • Соціально-економічний та культурний розвиток
 1. Українські землі у ІІ половині XVI ст.:
 • Люблінська унія
 • Українське козацтво
 • Релігійне та культурне життя
 1. Українські землі у І половині XVIІ ст.:
 • Козацтво у добу морських походів та повстань
 • Хотинська війна
 • Релігійне та культурне життя
 1. Національно-визвольна війна під проводом Б. Хмельницького.
 2. Українські землі у добу Руїни:
 • Правобережна Україна
 • Лівобережна Україна
 • І. Сірко
 • Слобожанщина
 1. Українські землі наприкінці XVII – у І половині XVIII ст.:
 • І. Мазепа і Північна війна
 • П. Орлик
 • Гетьманщина
 • Релігійне та культурне життя
 1. Українські землі у ІІ половині XVIII ст.:
 • Українські землі у складі Речі Посполитої
 • Ліквідація автономії Гетьманщини
 • Релігійне та культурне життя
 1. Українські землі у складі Російської імперії у І половині ХІХ ст.:
 • Економічне життя
 • Селянський рух
 • Суспільний рух
 • Українські землі у міжнародній політиці
 1. Українські землі у складі Австрійської імперії у І половині ХІХ ст.:
 • Реформи Марії-Терезії та Йосифа ІІ
 • Економічне життя
 • Українські землі під час «весни народів»
 1. Релігійне та культурне життя у І половині ХІХ ст.
 2. Українські землі у складі Російської імперії у ІІ половині ХІХ ст.:
 • Економічне життя
 • Реформи Олександра ІІ
 • Суспільний рух
 1. Українські землі у складі Австро-Угорської імперії у ІІ половині ХІХ ст.
 • Суспільний рух
 • Економічне життя
 • Початок еміграції
 1. Релігійне та культурне життя у ІІ половині ХІХ ст.
 2. Українські землі на початку ХХ ст.
 3. Українські землі у І світовій війні.
 4. Українська революція 1917 – початок1918рр.
 5. Українські землі у 1918-1920рр.
 6. УСРР у добу НЕПу.
 7. УРСР у добу сталінської модернізації.
 8. Західна Україна у 1920-1930-і роки.
 9. Українські землі у ІІ світовій війні.
 10. Повоєнна відбудова та Десталінізація.
 11. Застій.
 12. Перебудова.
 13. Незалежна Україна.