Мини-курсы подготовки к ВНО (ЗНО) – Математика

Перелік тем міні-курсу з математики:

 1. Обчислення. Арифметичні задачі.
 2. Відсотки. Пропорції.
 3. Перетворення раціональних виразів.
 4. Перетворення ірраціональних виразів.
 5. Раціональні рівняння.
 6. Системи рівнянь першого і другого порядку.
 7. Ірраціональні рівняння та їх системи.
 8. Рівняння, що містять змінну під знаком модуля.
 9. Раціональні нерівності (метод інтервалів, узагальнений метод інтервалів).
 10. Ірраціональні нерівності та їх системи.
 11. Нерівності,що містять змінну під знаком модуля.
 12. Перетворення тригонометричних виразів.
 13. Тригонометричні рівняння і системи.
 14. Тригонометричні нерівності і системи.
 15. Показникова функція. Перетворення показникових виразів.
 16. Показникові рівняння і системи.
 17. Показникові нерівності і системи.
 18. Логарифмічна функція. Перетворення логарифмічних виразів.
 19. Логарифмічні рівняння і системи.
 20. Логарифмічні нерівності і системи.
 21. Арифметична і геометрична прогресії.
 22. Основні елементарні функції, їх властивості і графіки.
 23. Побудова графіків функцій методом геометричних перетворень.
 24. Обчислення похідних (арифметичні операції, складна функція). Геометричний та фізичний зміст похідної. Рівняння дотичної до графіка функції.
 25. Дослідження функцій за допомогою похідної. Розв’язування прикладних задач на екстремум.
 26. Поняття первісної. Правила обчислення первісних.
 27. Визначений інтеграл. Формула Ньютона-Лєйбніца. Обчислення площ плоских фігур.
 28. Елементи комбінаторики.
 29. Початки теорії ймовірностей та елементи статистики.
 30. Математичне моделювання. Задачі на складання рівнянь та систем рівнянь.
 31. Аксіоми планіметрії. Найпростіші фігури на площині. Властивості кутів.
 32. Трикутники та їх властивості.
 33. Прямокутний трикутник.
 34. Рівнобедрений трикутник.
 35. Чотирикутники.
 36. Многокутники.
 37. Коло, круг та їх елементи.
 38. Задачі на комбінацію фігур.
 39. Координати на площині. Рівняння прямої та кола.
 40. Вектори на площині..
 41. Перетворення фігур.
 42. Аксіоми стереометрії. Взаємне розміщення прямих і площин і площин у просторі.
 43. Призма.
 44. Піраміда.
 45. Циліндр.
 46. Конус.
 47. Куля.
 48. Задачі на комбінацію тіл у просторі.
 49. Координати та вектори у просторі.
 50. Рівняння площини та сфери.