Мини-курсы подготовки к ВНО (ЗНО) – Физика

Перелік тем міні-курсу з фізики :

 1. Рівномірний рух. Середні швидкості.Відносність руху.
 2. Рівноприскорениі прямолінійний рух. Рух тіла по вертикалі під дією сили тяжіння.
 3. Рух по пораболі під дією сили тяжіння.
 4. Рівномірний рух по колу.
 5. Закони Ньютона.
 6. Закон всесвітнього тяжіння. Супутники.
 7. Сила пружності. Вага та невагомість.
 8. Сила тертя.
 9. Динаміка руху тіла по колу.
 10. Динаміка руху системи зв’язаних та статичних тіл.
 11. Статика.
 12. Закон збереження імпульсу.
 13. Механічна робота. ККД. Прості механізми.
 14. Закон збереження механічної енергії.
 15. Елементи механіки рідин і газів.
 16. Основи молекулярно-кінетичної енергії.
 17. Температура. Тепловий рух молекул.
 18. Рівняння стану ідеального газу. Ізопроцеси.
 19. Насичена пара. Вологість повітря.
 20. Поверхневий натяг. Капілярність.
 21. Властивості твердих тіл. Механічні деформації.
 22. Основи термодинаміки.
 23. Теплові двигуни.
 24. Зміна агрегатних станів речовини. Рівняння теплового балансу.
 25. Закон Кулона. Напруженість поля.
 26. Потенціал. Різниця потенціалів. Робота електростатичного поля.
 27. Електроємність. Конденсатори.
 28. Постійний струм. Закон Ома для ділянки кола.
 29. Закон Ома для повного (замкненого кола).
 30. Робота і потужність струму. Закон Джоуля-Ленца.
 31. Струм у різних середовищах.
 32. Струм в металах.
 33. Струм в електролітах.
 34. Струм в газах. Напівпровідники.
 35. Магнітне поле.
 36. Електромагнітна індукція.
 37. Механічні коливання.
 38. Механічні хвилі. Звук.
 39. Вільні електромагнітні коливання.
 40. Принципи радіозв’язку.
 41. Змінний струм.
 42. Вироблення і використання електричної енергії.
 43. Електромагнітні хвилі.
 44. Закони геометричної оптики.
 45. Лінзи.
 46. Хвильова оптика.
 47. Елементи теорії відносності.
 48. Кванти світла.
 49. Атомна фізика.
 50. Ядерна фізика