Мини-курсы подготовки к ВНО (ЗНО) – Украинский язык и литература

Перелік тем міні-курсу з української мови та літератури:

Українська мова

 1. Фонетика.
 2. Лексикологія.
 3. Фразеологія.
 4. Будова слова. Словотвір.
 5. Орфографія.
 6. Морфологія: іменники, прикметники, числівники.
 7. Займенник, дієслово: дієприкметник, дієприслівник.
 8. Прислівник. Правопис.
 9. Службові частини мови: прийменник, сполучник, частка, вигук.
 10. Синтаксис. Пунктуація: словосполучення, речення, головні та другорядні члени речення, односкладні, ускладнені речення.
 11. Пунктуація: відокремлені члени речення, звертання, вставні конструкції.
 12. Складне речення: складносурядне, складнопідрядне, безсполучникове.
 13. Речення з різними видами зв’язку. Розділові знаки у простому та складному речення.
 14. Пряма мова, цитата.
 15. Висловлювання.

 

Українська література

 1. Усна народна творчість: пісні, дума, балада.
 2. Давня українська література: «Повість минулих літ», «Слово про похід Ігорів».
 3. Давня українська література: Григорій Сковорода; поезії; байка.
 4. Література кінця XVIII – поч. ХХ ст.: Іван Котляревський («Енеїда», «Наталка Полтавка»), Григорій Квітка-Основ’яненко («Маруся»).
 5. Література кінця XVIII – поч. ХХ ст.: Т. Шевченко («Гайдамаки», «Кавказ», «Сон», «І мертвим, і живим…»).
 6. Література кінця XVIII – поч. ХХ ст.: Пантелеймон Куліш («Чорна рада»), Марко Вовчок («Максим Гримач»).
 7. Література кінця XVIII – поч. ХХ ст.: Іван Нечуй-Левицький («Кайдашева сім’я»), Панас Мирний («Хіба ревуть…»).
 8. Література кінця XVIII – поч. ХХ ст.:, Іван Франко, Михайло Коцюбинський («Тіні забутих предків», «Intermezzo»).
 9. Література ХХ ст.: Ольга Кобилянська («Земля»), Леся Українка («Лісова пісня»), Василь Стефаник («Камінний хрест»), Володимир Винниченко («Момент»).
 10. Література ХХ ст.: поезії Миколи Вороного, Олександра Олеся, Павла Тичини, Максима Рильського, Богдана-Ігоря Антонича.
 11. Література ХХ ст.: Юрій Яновський, Микола Хвильовий, Валер’ян Підмогильний («Місто»), Остап Вишня (усмішки).
 12. Література ХХ ст.: Микола Куліш («Мина Мазайло»), Олександр Довженко («Україна в огні»).
 13. Література ХХ ст.: поезії Андрія Малишка, Василя Симоненка, Івана Драча, Євгена Маланюка, Василя Стуса.
 14. Література ХХ ст.: Олесь Гончар, Григір Тютюнник, Ліна Костенко («Маруся Чурай»), Іван Багряний («Тигролови»).
 15. Огляд сучасного літературного процесу. Постмодернізм.