Рекомендації щодо підготовки до ЗНО з географії.

 

Географія – унікальна природнича наука і навчальний предмет, що дозволяє навчити учнів використовувати зв’язки  суспільних та природних явищ та процесів, що відбуваються в географічному середовищі. Географія – це навчальний предмет, який тісно пов’язаний з життям та сучасністю.   

  Тому зміст тестів з географії охоплює з одного боку базове ядро, а з іншого боку – найбільші актуальні процеси і явища сучасного життя: демографічні, етнічні, екологічні, соціально – культурні та економічні.   

  Учні, які готуються до ЗНО з географії, повинні володіти сформованими уміннями та навичками: спостереженням, відбором і генералізацією, аналізом фактів, поясненням причин явищ, встановленням причинно-наслідкових зв’язків. Ці методи розумової діяльності допомагають учням успішно складати ЗНО.

Про досягнення наших дітей читайте тут.

  Під час підготовки до ЗНО з географії слід дотримуватися де-яких правил:

  1. Тематичне повторення матеріалу.
  2. Виконання тестових тренувальних завдань.
  3. Робота з бланками відповідей.
  4. Психологічні рекомендації при складанні тесту.

При підготовці до тестів учням доведеться пригадати весь матеріал починаючи з 6 класу.

  Особливої уваги потребує матеріал з курсу «Географія України». Також необхідно пригадати прийоми роботи на топографічній карті та планом місцевості. Слід приділяти значної уваги роботі з географічними картами, де-які тести потребують знання географічної номенклатури. Не слід забувати також про аналіз схем, діаграм (орографічних, кліматичних, господарських комплексів). Особливу увагу слід приділяти аналізу профілю рельєфу місцевості. В описовому тексті необхідно шукати головні думки, які допоможуть розпізнати природну зону, країну, економічний район тощо.

Більш детально про підготовку до ЗНО з географії читайте тут.

Срібненко Олена Олегівна-вчитель географії Центра розвитку “ДІАЛОГ”